top of page

BIO atkritumu šķirošana obligāta

Latvijā no 2024. gada bioloģiski noārdāmu jeb BIO atkritumu šķirošana ir obligāta un Rīgā pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vairāk par 10 dzīvokļiem, drīzumā tiks uzstādīti konteineri bioloģisko atkritumu šķirošanai. To nosaka Rīgas domes pieņemtie grozījumi noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Aktīvi sākot BIO atkritumu šķirošanu, tiek prognozēts, ka nešķiroto atkritumu konteineri tik strauji nepiepildīsies, kā rezultātā iedzīvotāji varēs samazināt gan konteineru tilpumus, gan šo konteineru izvešanas biežumu, tādā veidā samazinot izmaksas par izvešanu.

Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, taču pie nosacījuma, ja šo konteineru sastāvs ir atbilstošs un pareizi sašķirots. Pretējā gadījumā tas tiks izvests par nešķirotu sadzīves atkritumu maksu.

Arī BIO atkritumu apsaimniekošana ir maksas pakalpojums, taču to izvešanas izmaksas ir būtiski zemākas nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošana.Aicinām iedzīvotājus godprātīgi attiekties pret atkritumu šķirošanu, lai izvairītos no papildus izmaksām. Lūdzam skatīt zemāk īsu pamācību par pareizu BIO atkritumu šķirošanu:Papildus informācija:
  • par BIO atkritumu obligātu šķirošanas prasību Rīgas domes mājaslapā

  • atkritumu šķirošanas pamācība

Comments


bottom of page