top of page

Izmaiņas! Jauns skaitītāju rādījumu nodošanas periods

Sākot no 04.10.2023. tiek mainīts skaitītāju rādījumu nodošanas periods un tas būs no 25. līdz 28. datumam. Jau oktobra mēneša skaitītāju rādījumi būs jāiesniedz no 25. līdz 28. oktobrim!


Izmaiņu pamatojums: Klimata un enerģētikas ministrija ir izstrādājusi normatīvo regulējumu energoresursu izmaksu kompensēšanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni situācijās, kad energoresursu cenas ir ārkārtēji augstas. Lai nodrošinātu, ka energoresursu piegādātājs laikus aprēķina maksu par mājsaimniecībā patērēto siltumenerģiju un piemēro valsts atbalstu, ir nepieciešams no dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus saņemt ātrāk, jo tiek rēķināts ne tikai apkurei patērētais siltumenerģijas apjoms, bet arī siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai. Laipni atgādinām, ka pārvaldnieks ir starpnieks siltumenerģijas un ūdens padeves pakalpojuma sniegšanā. Mūsu uzdevums ir nodrošināt šī pakalpojuma saņemšanu dzīvokļos-uzturēt infrastruktūru un apsekot komunikācijas, kā arī nogādāt mājas kopējā skaitītāja rādījumus pakalpojuma sniedzējam. Visus aprēķinus, izmaksu sadalījumus un kompensācijas apmērus aprēķina pakalpojuma sniedzējs. Mēs aprēķināto maksu iekļaujam pārvaldīšanas rēķinos un saņemto maksu, pārvirzām pakalpojuma sniedzējam. Aicinām visus jautājumus par energoresursu izmaksu kompensēšanu uzdot siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējam vai atbildīgajai ministrijai. Papildus informācija par valsts atbalstu 2023/2024 apkures sezonā: Klimata un enerģijas ministrija - mājaslapa www.kem.gov.lv, e-pasts pasts@kem.gov.lv, tālr. +371 63007329. Kā var iesniegt skaitītāju rādījumus? Aicinām skaitītāju rādījumus iesniegt klientu pašapkalpošanas portālā BonoDomo, sadaļā "Skaitītāji". Šis ir visērtākais un ātrākais veids, kā arī iespēja sekot līdzi savam patēriņam, jo šajā sadaļā ēti varat aplūkot arī iepriekšējo mēnešu rādījumus.Comments


bottom of page